top of page

Th 5, 03 thg 11

|

Vị trí TBD

Buổi họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều và buổi tối cho các trường tiểu học

Học sinh các trường này tan học sớm ba tiếng.

Buổi họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều và buổi tối cho các trường tiểu học
Buổi họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều và buổi tối cho các trường tiểu học

Thời gian & Địa điểm

8:00 03 thg 11, 2022

Vị trí TBD

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page