top of page

Th 5, 03 thg 3

|

Trường Bayview PS/IS 102Q

Họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều cho các trường tiểu học và K–8; học sinh các trường này tan học sớm.

Họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều cho các trường tiểu học và K–8; học sinh các trường này tan học sớm.
Họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều cho các trường tiểu học và K–8; học sinh các trường này tan học sớm.

Thời gian & Địa điểm

8:00 03 thg 3, 2022

Trường Bayview PS/IS 102Q, 58-55 Van Horn St, Elmhurst, NY 11373, Hoa Kỳ

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page