top of page

Th 4, 15 thg 12

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Họp PA (Tháng 12)

Đại hội thành viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Họp PA (Tháng 12)
Họp PA (Tháng 12)

Thời gian & Địa điểm

09:30 EST 15 thg 12, 2021

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Giới thiệu về sự kiện

9:30 sáng - Tòa thị chính an toàn

10:00AM - Họp PA

Diễn giả khách mời: Rachel Kruchten, MHPWQ (Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của các nữ hoàng phương Tây) 

Trình bày: Hội thảo Triple P (Chương trình Nuôi dạy con Tích cực)

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page