top of page

Th 4, 16 thg 2

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Họp PA (Tháng 2)

Đại hội thành viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Họp PA (Tháng 2)
Họp PA (Tháng 2)

Thời gian & Địa điểm

10:00 EST 16 thg 2, 2022

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Giới thiệu về sự kiện

Diễn giả khách mời: Maria Cruz, NYC DOT Safety Educator 

Bài thuyết trình: Giáo dục an toàn và Hội thảo tiếp cận cộng đồng về an toàn giao thông

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page