top of page

Th 4, 19 thg 1

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Cuộc họp PA (tháng 1)

Đại hội thành viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Cuộc họp PA (tháng 1)
Cuộc họp PA (tháng 1)

Thời gian & Địa điểm

10:00 EST 19 thg 1, 2022

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Giới thiệu về sự kiện

Diễn giả khách mời: Jenny An, Quản trị viên Dịch vụ ELL, Văn phòng Quận Queens North NYCDOE

Bài thuyết trình: "Chương trình Song ngữ 24Q102" - Tìm hiểu thêm về Chương trình Song ngữ Quan thoại Trung Quốc

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page