top of page

Th 4, 14 thg 6

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Cuộc họp PA (tháng 6)

Đại hội thành viên

Cuộc họp PA (tháng 6)

Time & Location

Ngày hoạt động cuối cùng

10:00, 14 thg 6 – 11:00 EDT

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

About the Event

Tất cả phụ huynh và người giám hộ hợp pháp đều được chào đón! Các cuộc họp thành viên chung sẽ được tổ chức vào Thứ Tư thứ 3 của tháng, trừ khi có ghi chú khác. ​

Share This Event

bottom of page