top of page

Th 4, 17 thg 5

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Họp PA (Tháng 5)

Đại hội thành viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Họp PA (Tháng 5)
Họp PA (Tháng 5)

Thời gian & Địa điểm

10:00 17 thg 5, 2023 – 11:00 EDT

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Giới thiệu về sự kiện

Tất cả phụ huynh và người giám hộ hợp pháp đều được chào đón! Các cuộc họp thành viên chung sẽ được tổ chức vào Thứ Tư thứ 3 của tháng, trừ khi có ghi chú khác. ​

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page