top of page

Th 4, 16 thg 11

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Cuộc họp PA (tháng 11)

Đại hội thành viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Cuộc họp PA (tháng 11)

Time & Location

1 ngày khác

10:00, 16 thg 11, 2022 – 11:00 EST

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

About the Event

Tất cả phụ huynh và người giám hộ hợp pháp đều được chào đón! Các cuộc họp thành viên chung sẽ được tổ chức vào Thứ Tư thứ 3 của tháng, trừ khi có ghi chú khác. ​

Share This Event

bottom of page