top of page

Th 4, 19 thg 10

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Cuộc họp PA (tháng 10)

Đại hội thành viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Cuộc họp PA (tháng 10)
Cuộc họp PA (tháng 10)

Thời gian & Địa điểm

10:00 19 thg 10, 2022 – 11:00 EDT

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Giới thiệu về sự kiện

Tất cả phụ huynh và người giám hộ hợp pháp đều được chào đón! Các cuộc họp thành viên chung sẽ được tổ chức vào Thứ Tư thứ 3 của tháng, trừ khi có ghi chú khác. ​

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page