top of page

Th 4, 30 thg 3

|

Sự kiện trực tuyến

Hội thảo Title I PAC: Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (tiếng Trung)

Hội thảo Title I PAC: Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (tiếng Trung)

Time & Location

18:00, 30 thg 3, 2022 – 19:00

Sự kiện trực tuyến

About the Event

Learning Alliances rất vui được giới thiệu

Hội thảo ảo gắn kết gia đình:

  • 6:00 ngày 28 tháng 3 Các gia đình trong thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (Phần tiếng Tây Ban Nha)
  • 6:00 ngày 30 tháng 3 Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (Phiên tiếng Trung)
  • 6:00 ngày 1 tháng 4 Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (Phiên tiếng Anh)

Share This Event

bottom of page