top of page

Th 6, 11 thg 3

|

Sự kiện trực tuyến

Hội thảo Title I PAC: Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (tiếng Trung)

Hội thảo Title I PAC: Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (tiếng Trung)
Hội thảo Title I PAC: Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (tiếng Trung)

Time & Location

18:00 11 thg 3, 2022 – 19:00

Sự kiện trực tuyến

About the Event

Learning Alliances rất vui mừng được giới thiệu các Hội thảo ảo về sự tham gia của gia đình:

  • Ngày 7 tháng 3 6:00 Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (Phiên tiếng Anh)
  • Ngày 10 tháng 3 6:00 Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (Phiên tiếng Tây Ban Nha)
  • Ngày 11 tháng 3 6:00 Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (Phiên tiếng Trung)

Share This Event

bottom of page