top of page

Biên bản cuộc họp PA

Tất cả các bậc cha mẹ đều được chào đón! Các cuộc họp thành viên chung được tổ chức hàng tháng, từ tháng 9 đến tháng 6, vào Thứ Tư của tuần thứ 3 trong tháng, trừ khi ngày đó rơi vào ngày nghỉ lễ hợp pháp hoặc tôn giáo hoặc nếu trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt, trong trường hợp đó, cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Tư tuần sau hoặc trước đó theo quyết định của ban điều hành. ​ ​

 

Tất cả cha mẹ của trẻ em -- bao gồm cha mẹ kế, người giám hộ được chỉ định hợp pháp, cha mẹ nuôi và những người có quan hệ cha mẹ -- đương nhiên là thành viên của Hiệp hội Phụ huynh. ​

Nhấp vào các siêu liên kết để xem biên bản ở dạng PDF.

bottom of page