top of page

Ủy ban phụ huynh song ngữ

Ủy ban Phụ huynh Song ngữ (DLPC) hỗ trợ tất cả các khía cạnh củaChương trình Song ngữ Trung Quốc tại PS/IS 102Qbằng cách thúc đẩy và làm phong phú chương trình.Tham gia DLPC.

3rd_stage_edited.jpg

Mỗi trang web đều có một câu chuyện và khách truy cập của bạn muốn nghe câu chuyện của bạn. Không gian này là một cơ hội tuyệt vời để cung cấp thông tin cơ bản đầy đủ về bạn là ai, nhóm của bạn làm gì và trang web của bạn cung cấp những gì. Nhấp đúp vào hộp văn bản để bắt đầu chỉnh sửa nội dung của bạn và đảm bảo thêm tất cả các chi tiết có liên quan mà bạn muốn khách truy cập trang web biết.

Nếu bạn là một doanh nghiệp, hãy nói về cách bạn bắt đầu và chia sẻ hành trình chuyên nghiệp của mình. Giải thích các giá trị cốt lõi của bạn, cam kết của bạn với khách hàng và cách bạn nổi bật giữa đám đông. Thêm ảnh, thư viện hoặc video để thu hút nhiều hơn.

All Videos

The Benefits of Being Bilingual - Univision Noticias

Univision Noticias