top of page

Th 5, 09 thg 3

|

Vị trí TBD

Buổi họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều và buổi tối cho các trường tiểu học và trung tâm mầm non

Học sinh các trường này tan học sớm ba tiếng.

Buổi họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều và buổi tối cho các trường tiểu học và trung tâm mầm non
Buổi họp phụ huynh-giáo viên buổi chiều và buổi tối cho các trường tiểu học và trung tâm mầm non

Thời gian & Địa điểm

8:00 09 thg 3, 2023

Vị trí TBD

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page