top of page

Th 6, 16 thg 12

|

Trường Bayview PS/IS 102Q

Cuộc họp Ban điều hành PA (tháng 12)

Cuộc họp Ban điều hành PA (tháng 12)
Cuộc họp Ban điều hành PA (tháng 12)

Thời gian & Địa điểm

8:30 16 thg 12, 2022 – 9:30

Trường Bayview PS/IS 102Q, 58-55 Van Horn St, Elmhurst, NY 11373, Hoa Kỳ

Giới thiệu về sự kiện

Tôi là một mô tả sự kiện. Nhấp vào đây để mở Trình chỉnh sửa sự kiện và thay đổi văn bản của tôi. Chỉ cần nhấp vào tôi, Quản lý sự kiện và bắt đầu chỉnh sửa sự kiện của bạn. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn nói thêm một chút về sự kiện sắp tới của mình.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page