top of page

Th 4, 17 thg 11

|

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

Cuộc họp PA (tháng 11)

Đại hội thành viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Cuộc họp PA (tháng 11)

Time & Location

10:00 EST, 17 thg 11, 2021

vui lòng đăng ký để nhận liên kết Zoom

About the Event

lời chào video từ Jumaane Williams, Người ủng hộ công chúng NYC (dọn dẹp cộng đồng)

Share This Event

bottom of page