top of page

Th 2, 07 thg 3

|

Sự kiện trực tuyến

Hội thảo Title I PAC: Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (tiếng Anh)

Hội thảo Title I PAC: Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (tiếng Anh)
Hội thảo Title I PAC: Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (tiếng Anh)

Thời gian & Địa điểm

18:00 07 thg 3, 2022 – 19:00

Sự kiện trực tuyến

Giới thiệu về sự kiện

Learning Alliances rất vui được giới thiệu các Hội thảo ảo về sự tham gia của gia đình:

  • Ngày 7 tháng 3 6:00 Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (Phiên tiếng Anh)
  • Ngày 10 tháng 3 6:00 Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (Phiên tiếng Tây Ban Nha)
  • Ngày 11 tháng 3 6:00 Căng thẳng và lo lắng sau đại dịch (Phiên tiếng Trung)

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page