top of page

Th 5, 07 thg 4

|

Sự kiện trực tuyến

Hội thảo Title I PAC: Hỗ trợ các gia đình nhập cư (tiếng Trung)

Hội thảo Title I PAC: Hỗ trợ các gia đình nhập cư (tiếng Trung)
Hội thảo Title I PAC: Hỗ trợ các gia đình nhập cư (tiếng Trung)

Thời gian & Địa điểm

18:00 07 thg 4, 2022 – 19:00

Sự kiện trực tuyến

Giới thiệu về sự kiện

  • 05/04/22 Hỗ trợ các gia đình nhập cư (tiếng Tây Ban Nha)
  • 07/04/22 Hỗ trợ các gia đình nhập cư (tiếng Trung)

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page